Vinil - Stigo Švaba do Zemuna - Dušan Jovanović

Slušamo tamburaša i pevača Dušana Jovanovića i njegov Tamburaški orkestar „Oraoˮ. Pesmu „Stig'o Šbava do Zemunaˮ, nastalu tokom Prvog svetskog rata, ovaj ansambl je snimio 1925. godine.