Medaljon - Mila Jovanović

Mila Jovanović je vokalna interpretatorka komponovane narodne muzike. Objavila je desetak singl-ploča tokom sedamdesetih godina, mahom za kuću PGP RTB. Sarađivala je sa ansamblima Dragana Jovanovića – Levčanina, Danila Miškovića, Radojke i Tineta Živkovića...