Muzička pletenica

Muzička pletenica predstavlja svojevrstan zvučni muzej u kome su glavni eksponati sačuvani audio-zapisi muzike i govora, naših stvaralaca i izvođača, ali i značajnih predstavnika nacionalne muzike drugih balkanskih naroda, uglavnom naših suseda. Neka od tih izdanja stara su čitav vek. Isprepletanost melodijsko-harmonsko-ritmičkih tema kod naroda Balkana stvorila je izuzetno bogatstvo stilizovane narodne muzike. Otuda i inspiracija za naslov emisije Muzička pletenica.