Medaljon - Nikola Vučetin Bata

Rubriku „Medaljonˮ posvećujemo Nikoli Vučetinu – Bati, pevaču tradicionalnih, komponovanih, starogradskih pesama i romansi. Snimio je nekoliko singl-ploča i albuma, kao i trajne snimke za Radio Novi Sad.