Medaljon - Bojan Jovanović

U današnjem „Medaljonuˮ predstavljamo muziciranje izvanrednog harmonikaša Bojana Jovanovića (1970 – 2019), rodom iz Kragujevca, gde je završio srednju muzičku školu. Visoko obrazovanje sticao je na Ruskoj muzičkoj akademiji „Gnjesinˮ u Moskvi. Po povratku u Srbiju, sve više je počeo da se interesuje za muzičke korene, nasleđe, tradiciju. Nizali su se nastupi i saradnje sa najrazličitijim umetnicima i orkestrima, jer je, zbog svog umeća, Bojan bio veoma tražen kao koncertni i studijski muzičar. Bavio se i kompozitorskim radom.