Pretponoćni trenuci - Poema Aleksandra Bloka - Neda Spasojević, Branko Vujović

Rubrika ”Pretponoćni trenuci” dočaraće vam najlepšu svetsku poeziju uz muziku.