U društvu pesnika - Pesme, Žan Senak - Ljuba Kovačević

Rubrika ”Pretponoćni trenuci” dočaraće vam najlepšu svetsku poeziju uz muziku.