Legende - Oktobar 1864

Grupu su 1984. godine osnovali Goran Tomanović, Zoran Karapandža, Željko Mitrović i Dejan Krmpotić, da bi im se početkom 1985. godine priključila Tanja Jovićević.

Iste godine pobeđuju na rok ligi Paliluske olimpijade kulture, kao i u kategoriji demo grupe na MESAM-u. Prvi album pod nazivom „Oktobar 1864." objavljuju 1987, godine. Slede albumi „ Igra bojama" 1988. godine, „Crni ples" snimljen 1990. godine. Uprkos odobravanjima i pohvalama, kako kritike tako i publike , grupa januara 1992. godine organizuje oproštajni koncert u Drugom novom klubu u SKC i prestaje sa radom.