Konvencija o pravima deteta: Član 16

Ove nedelje slušate Član 16 Konvencije o pravima deteta. Na njega odgovaraju, komentarišu ga i sa nama dele svoja razmišljanja – deca lično! Urednik serijala: Vesna Ćorović Butrić.