Извештаји и публикације 2019

Преглед публикација Центра за 2019.годуну

 

ПРИКАЗИ И ПРЕГЛЕДИ

1.  Гордана Кошанин,  Теме и гости дебатних информативно-политичких емисија и интервјуа у децембру 2018.године

2.  Милена Михајловић,  Најгледаније емисије према врстама програма у 2018.години - годишњи извештај

3.  Сузана Јовановић,  Преглед гледаности телевизијских програма с националном покривеношћу у децембру 2018.године

4.  Сузана Јовановић,  Гледаност телевизијских програма с националном покривеношћу у 2018.години - годишњи извештај

5.  Славица Јосифовић, Слушаност радија у 2018 

6.  Гордана Кошанин,  Теме и гости дебатних информативно-политичких емисија и интервјуа у јануару 2019. године

7.  Сузана Јовановић,  Преглед гледаности телевизијских програма с националном покривеношћу у јануару 2019.године

8.  Гордана Кошанин,  Теме и гости дебатних информативно-политичких емисија и интервјуа у фебруару 2019 године

9.  Сузана Јовановић,  Преглед гледаности телевизијских програма с националном покривеношћу у фебруару 2019.године

10. Гордана Кошанин, Теме и гости дебатних информативно-политичких емисија с националном покривеношћу у марту 2019.године 

11. Гордана Кошанин, Теме и гости дебатних информативно-политичких емисија с националном покривеношћу у априлу 2019.године 

12. Сузана Јовановић,  Преглед гледаности телевизијских програма с националном покривеношћу у априлу 2019.године

13. Гордана Кошанин, Теме и гости дебатних информативно-политичких емисија с националном покривеношћу у мају 2019.године

14. Сузана Јовановић, Преглед гледаности телевизијских програма с националном покривеношћу у мају 2019.године

15. Гордана Кошанин, Теме и гости дебатних информативно-политичких емисија с националном покривеношћу у јуну 2019.године

16. Сузана Јовановић, Преглед гледаности телевизијских програма с националном покривеношћу у јуну 2019.године

17. Милена Михајловић, Најгледаније емисије према врстама програма у првој половини 2019.године

18. Сузана Јовановић, Гледаност телевизијског програма с националном покривеношћу у првих шест месеци 2019.године

19. Милена Јовић, Славица Јосифовић, Слушаност радија у првих шест месеци 2019.године 

20. Гордана Кошанин, Теме и гости дебатних информативно-политичких емисија с националном покривеношћу у јулу 2019.године

21. Сузана Јовановић, Преглед гледаности телевизијских програма с националном покривеношћу у јулу 2019.године

22. Гордана Кошанин, Теме и гости дебатних информативно-политичких емисија с националном покривеношћу у августу 2019.године

23. Сузана Јовановић, Преглед гледаности телевизијских програма с националном покривеношћу у августу 2019.године

24. Гордана Кошанин, Теме и гости дебатних информативно- политичких емисија с националном покривеношћу у септембру 2019.године

25. Сузана Јовановић, Преглед гледаности телевизијских програма с националном покривеношћу у септембру 2019.године

26. Гордана Кошанин, Теме и гости дебатних информативно-политичких емисија с националном покривеношћу у октобру 2019.године

27. Сузана Јовановић, Преглед гледаности телевизијских програма с националном покривеношћу у октобру 2019.године

28. Гордана Кошанин, Теме и гости дебатних информативно-политичких емисија с националном покривеношћу у новембру 2019.године

29. Сузана Јовановић, Преглед гледаности телевизијских програма с националном припадношћу у новембру 2019.године 

 

АНАЛИЗЕ И ИНФОРМАЦИЈЕ ЗА ПОСЕБНЕ СВРХЕ 

1.  Милена Михајловић,  Најгледаније емисије према врстама програма у децембру 2018.године

2.  Милена Михајловић,  Најгледаније емисије према врстама програма у јануару 2019.године

3.  Милена Михајловић,  Најгледаније емисије према врстама програма у фебруару 2019.године

4.  Милена Михајловић,  Најгледаније емисије према врстама програма у марту 2019.године

5.  Милена Михајловић,  Најгледаније емисије према врстама програма у априлу 2019.године

6.  Милена Михајловић,  Најгледаније емисије према врстама програма у мају 2019.године

7.  Милена Михајловић,  Најгледаније емисије према врстама програма у јуну 2019.године

8.  Милена Михајловић,  Најгледаније емисије према врстама програма у јулу 2019.године

9.  Милена Михајловић,  Најгледаније емисије према врстама програма у августу 2019.године

10. Милена Михајловић,  Најгледаније емисије према врстама програма у септембру 2019.године

11. Милена Михајловић,  Најгледаније емисије према врстама програма у октобру 2019.године

12. Милена Михајловић,  Најгледаније емисије према врстама програма у новембру 2019.године

 

 ИЗВЕШТАЈИ И СТУДИЈЕ 

1.  Сузана Јовановић, Ставови грађана о коришћенју информативно-комуникационих технологија

2.  Славица Јосифовић, Милена Јовић, Љубиша Јовановић, Структурална обележја дневних информативних емисија РТС-а, ТВ Пинка и ТВ Прве 

број коментара 0 Пошаљи коментар