Čitaj mi!

59. Oktobarski salon u RTS klubu

Umetnički kolektiv „Jednostavno rečeno“, Isidora Popović, Ivana Bogićević i Luka Knežević-Strika, predstavlja u okviru 59. Oktobarskog salona, ove godine, u RTS Klubu (od 27. oktobra do 3. decembra), višemedijsku instalaciju „Tamo gde se mi ne čujemo, sigurno je kraj sveta“.

Radio Jugoslavija je emitovala programe na 13 jezika namenjene slušaocima širom sveta. U periodu pre interneta, to je bio jedini način za mnoge od njih da prvi put saznaju, ali i da kontinuirano prate informacije o životu, radu i društvu Jugoslavije, socijalističke zemlje koja nije pripadala nijednom od blokova u hladnom ratu.

Zainteresovani slušaoci su program primali kratkim talasima, a sam Radio Jugoslavija se oslanjao na radio amatere širom sveta, često okupljene u klubove slušalaca, za procenu kvaliteta signala na svojim frekvencijama. Oni su, uz propratne komentare, slali ocene na osnovu međunarodnog protokola SINPO, opisujući jasnoću signala, stepen interferencije, šuma i poremećaje u propagaciji.

Mnogi slušaoci slali su i pitanja, željni više informacija o Jugoslaviji koje su za njih tada bile teško dostupne na druge načine. I ovo može navesti na razmišljanje o jasnoći signala, šumu, interferenciji i poremećajima u propagaciji informacija u, naizgled jasno, podeljenom svetu. Ipak, iz komentara možemo iščitati neku vrstu poverenja u tačnost informacija koje primaju i želju da se razumevanje (moglo bi se reći) druge strane produbi.

Poštanske marke sa ovih pisama i same su služile kao male propagandne poruke zemalja koje ih štampaju, afirmišući njihove simbole, vrednosti i dostignuća. Iako su se obraćali novinarima i mediju, iz sadržaja mnogih pisama nije teško steći utisak da su razgovarali i sa Jugoslavijom u nekoj vrsti lične kulturne razmene i diplomatije. 

U Radio Jugoslaviji su na sva ova pisma, kojih je svakodnevno stizalo više desetina, odgovarali zaposleni u redakcijama za različite jezike. Među dokumentima o programskim planovima, sastancima kolegijuma i radničkih saveta dostupnim u Arhivu Jugoslavije, sačuvan je deo njihovih sadržaja, ali ne i odgovori na njih.

Sada Jugoslavija nije dostupna ni nama i mislimo da je zanimljivo da ponovo postavimo ova pitanja.

O Umetničkom kolektivu

"Jednostavno rečeno" istražuje, promišlja i predstavlja kulturno i industrijsko nasleđe Jugoslavije. Do sada smo se bavili najviše FAP-om iz Priboja, a tu su i: KERAMIKA Mladenovac, IKL Barajevo, "Rikard Benčić" i "Torpedo", Rijeka, "Vesna" Sjenica, Radio Jugoslavija, FAMOS Sarajevo. Naši su procesi otvoreni i pozivaju ljude na učešće i dijalog. Objavijene publikacije: "Što baš sad, što baš FAP" i "Već neviđeno", video: "FAP nije bio samo firma". Izložbe : "Već neviđeno" u Priboju i Beogradu i "Jutro naše zore - tražeći fabriku, otkrili smo grad" (Artget galerija KCB i Zavičajni muzej Priboj). Radimo u galerijama i kafanama, na trgovima, u vozovima i kamionima, na obalama...