Nova tema kampanje “Pitajte kada”

Kampanja Nacionalne alijanse za lokalni ekonomski razvoj (NALED), USAID-a i RTS-a "Pitajte kada", čiji je cilj unapređenje privrednog ambijenta u Srbiji traje već dve godine.

Kampanjom su "postavljena pitanja": kada će biti smanjena obimna dokumentacija za ostvarivanje prava trudnica i porodilja, kada će biti ukinuti nepotrebni i često besmisleni parafiskalni nameti, kada će biti ubrzana i pojednostavljena procedura za dobijanje građevinskih dozvola, kada će problem sive ekonomije biti rešen, kada ćemo i kako smanjiti nezaposlenost.

Nova tema kampanje je predugo čekanje na šalterima. Najduže se čeka na šalterima katastra, policije, sudova i Fonda PIO.

"Čekanje na pojedinim šalterima u Srbiji i dalje veliki problem koji izuzetno opterećuje građane i privredu", upozorio je predsednik Upravnog odbora NALED-a Vladan Atanasijević.

"Sve se svodi na dve stvari, a to su komplikovane procedure i obimna dokumentacija, koju na pojedine šaltere širom Srbije treba doneti. Radimo na tome da se to promeni", objasnio je predsednik Upravnog odbora NALED-a Vladan Atanasijević gostujući u Dnevniku RTS-a.

Istraživanja pokazuju da se građani najviše žale da najduže čekaju na šalterima katastra (u proseku 35,8 minuta), zatim policije, sudova i šalterima Fonda PIO.

"Privrednici s druge strane, kažu da su najkomplikovanije procedure u Fondu PIO, Republičkom zdravstvenom osiguranju, Poreskoj upravi i za izdavanje građevinskih dozvola. Jedan od načina za rešavanje dugih i skupih šalterskih procedura jeste menjanje pojedinih propisa. Njih treba promeniti i tako komplikovane procedure i preobimnu dokumentaciju učiniti manje obimnom ali omogućiti da građani sa državom komuniciraju i preko Interneta, da i tim putem podnose dokumenta." istakao je Atanasijević.

Posle kampanje za smanjenje potrebne dokumentacije prodiljama za ostvarivanje prava na naknadu tokom trudničkog i porodiljskog odsustva, Ministarstvo zdravlja smanjilo je papire sa 11 na četiri potrebna dokumenta, dok sa druge strane- Ministarstvo rada još nije skratilo vreme porodiljama da ostvare svoja prava.

"Još jedan od rezultata naše kampanje je i ukidanje 138 fiskalnih nameta. Sada će zakonom biti propisano kako se naknade formiraju", zaključuje Atanasijević.

broj komentara 0 pošalji komentar