Читај ми!

РИK одбиo још шест приговора на резултате референдума

На 38. седници Републичке изборне комисије одбијено је шест приговора поднетих на правилности приликом гласања на референдуму.

Приговоре о којима се данас одлучивало на седници поднели су гласачи Биљана Николић из Чачка, Дејан Васић из Шапца, Босиљка Kовачевић из Шапца и Момир Радић из Београда.

Седница, на којој су присуствола 23 члана Републичке изборне комисије, одржана је у згради Народне скупштине у Малој сали.

Председник Репбличке изборне комисије Владимир Димитријевић навео је да се на седници размартало о седам тачака дневног реда, од којих су шест одлучивање о приговорима гласача, а седма је тачка "разно".

Димитријевић је као прву тачку дневног реда изнео приговор Биљане Николић, која је поднела пријаву у име своје мајке, наводећи да теренска комисија није изашла на адресу становања њене мајке, као и да је касније увидом у евиденцију гласача пронашла фалсификован потпис своје мајке, што је, како тврди, утицало на резултат гласања.

Tај приговор одбачен је као приговор поднет од неовлашћеног лица, а Димитријевић је истакао да је комисија констатовала да подносилац уз приговор није доставио овлашћење да приговор поднесе у име своје мајке, при чему је утврђено и да се у приговору не наводе ни лични подаци мајке Биљане Николић.

Гласач Дејан Васић из Шапца поднео је три приговора због неправилности у спровођењу референдума.

Kако је рекао председник РИK-а, гласач из Шапца се жалио због повреде бирачког права, јер гласачко питање није било постављено довољно јасно, као и због тога што, како тврди, гласачки одбор није уписао његов приговор у записник, нити њему лично дозволио да упише.

Такође, гласач Николић је поднео приговор на бирачко место бр. 2 у Шапцу наводећи, казао је Димитријевић, да је председник Подкомисије одбио да прими његов приговор због застарелости.

Чланови РИK-а закључили су да су приговори Дејана Васића неосновани, због чега су и одбијени.

Гласач из Београда Момир Радић, који је гласао на општини Стари град, поднео је приговор наводећи да је на референдуму дошло до повреде уставних и законских права на слободно гласање.

Председник РИK-а Димитријевић казао да је Београђанин у приговору навео да су предмет референдума обавезе које произилазе из међународног уговора, утврђене од стране Венецијанске комисије, што је забрањено Уставом Србије.

Гласач је тражио да се поништи изјашњавање на републичком референдуму, а чланови комисије су одбили његов предлог као неоснован.

Босиљка Kовачевић из Шапца сматра да јој је повређено лично изборно право јер је доведена у заблуду неприкладним референдумским питањем, због чега захтева да се поништи изјашњавање на бирачком месту бр. 2 у "Вишој школи струковних студија за васпитаче".

Њен приговор РИK је одбила, оценивши га као неоснован.

На тачку дневног реда "разно" ниједан члан Републичке изборне комисије на седници није имао коментар.