Читај ми!

Момировић: Смањење трошкова прикључка на гас и до 100.000 динара по породици

Министар грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре Томислав Момировић потписао је измену и допуну Правилника о посебној врсти објеката и посебној врсти радова који се тиче смањења трошкова прикључка на гасоводну мрежу. Изменама Правилника обезбеђено је да трошкови које ће грађани сносити приликом прикључења на гасоводну мрежу, буду умањени и до 100.000 динара.

Ступањем на снагу Правилника драстично ће се смањити трошкови грађана Србије који су за изградњу прикључка на дистрибутивну гасоводну мрежу ЈП "Србијагас", до сада плаћали износ и до 200.000 динара, наводи се у саопштењу министарства.

Цена је обухватала прибављање документације која се односи на: локацијске услове за изградњу прикључка, решење о одобрењу за извођење радова и пријаву почетка извођења радова.

Изменама Правилника је обезбеђено да трошкови које ће грађани сносити у наредном периоду приликом прикључења на гасоводну мрежу, буду умањени и до 100.000 динара.

Изменом Правилника грађани ће плаћати само трошкове типског прикључења на систем за дистрибуцију природног гаса на основу Одлуке о висини трошкова и сагласно Методологији.

Имајући у виду да више од 95 odsto потенцијалних корисника представљају грађани са објектима из категорије А, површине до 400 квадрата (породичне куће, виле, викендице, летњиковци...) процена је да ће оваква измена знатно олакшати грађанима да регулишу питање преласка на гас, наводи се у саопштењу.

Додаје се да су се до сада административни трошкови прибављања свих потребних услова, сагласности и решења за изградњу прикључка на дистрибутивну гасоводну мрежу ЈП "Србијагас" и то без трошкова израде геодетског снимка постојећег стања на катастарској подлози (КТП), трошкове израде Идејног решења (ИДР) и трошковe израде Идејног пројекта (ИДП) , веома разликовали од случаја до случаја и кретали су се у распону од 30.000,00 до 80.000,00 динара.

У министасрву истичу да када се овоме додају трошкови израде КТП, ИДР и ИДП (који се обезбеђују на тржишту и који су неопходни да би се могао поднети захтев), процена је да је минимални износ укупних административних трошкова изградње прикључка на дистрибутивну мрежу не мањи од 60.000,00 динара, а у неким случајевима и општинама сигурно превазилази и 100.000,00 динара.

Како би се обезбедило да прикључење на гас и даље буде безбедно и технички сигурно, Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, је о наведеним изменама Правилника прибавило и позитвно мишљење Министарства унутрашњих послова, док се ЈП "Србијагас" Нови Сад обавезало да недвосмислено сноси одгворност техничке безбедности својих инсталација, укључујући и кућне гасне прикључке.