Веселе жабе трстеничке

На свету постоји више од пет хиљада врста жаба. Разних су боја, облика и величина.

На свету постоји више од пет хиљада врста жаба. Разних су боја, облика и величина. Због високог водостаја Западне Мораве код Трстеника, има их као ни једне године пре. И док риболовци чекају повољнију хидролошку ситуацију, приобаљем одзвања жабља песма. Где је песма, ту је и плес!