Učestvujte u istraživanju o merama sprovedenim tokom pandemije

Institut društvenih nauka sprovodi onlajn istraživanje posvećeno društvenim aspektima krize izazvane kovidom 19.

Odgovori za kojima tragaju su - da li se većina građana pridržavala mera i koliko je to uticalo na njihov svakodnevni život.

Istraživanje ima za cilj da utvrdi da li su građani zadovoljni merama koje su primenjivane, ali i da li su se i na koji način menjali odnosi građana prema institucijama.

Anketu, u kojoj mogu da učestvuju svi punoletni građani, možete popuniti na ovom linku: https://www.idn.org.rs/limesurvey/index.php/987751

Reč je o multimedijalnom istraživanju koje se sprovodi na terotoriji Srbije i Crne Gore, a u njemu mogu da učestvuju građani stariji od 18 godina.