Sud u Bostonu odbacio smrtnu kaznu za bombaša Carnajeva

Federalni apelacioni sud u Bostonu oborio je smrtnu presudu koju je niža sudska instanca izrekla Džokaru Carnajevu, koji je sa bratom Tamerlanom postavio i aktivirao dve improvizovane eksplozivne naprave u Bostonu, tokom maratona 2013. godine, i usmrtio troje, a ranio 260 ljudi.

Rojters izveštava da je apelacioni sud potvrdio većinu presuda nižeg suda protiv Carnajeva, ali je zahtevao da se pokrene novi postupak u kojem će se precizno, pojedinačno ustanoviti koja je od optužbi protiv Carnajeva za smrtnu kaznu.

Tužilaštvo je saopštilo da analizira odluku apelacionog suda i da će se o presudi izjasniti tokom narednih dana ili nedelja, ali ni Carnajevljevi advokati nisu bili spremni za izjave i komentare.

Džohar Carnajev i formalno osuđen na smrtnu kaznu zbog bombaškog napada na Bostonskom maratonu 2013. godine u kojem su poginule tri osobe, uključujući i osmogodišnjaka.

Tada je više od 260 osoba povređeno, a ubijen je i jedan policijski službenik u masovnoj poteri.