Čitaj mi!

Dan jednakih plata – do danas su žene u Nemačkoj radile besplatno

Žene u Nemačkoj zarađuju manje od muškaraca, a po novoj statističkoj metodi, ta razlika je prošle godine bila čak 39 odsto. Jedna od glavnih razloga za to je što žene rade manje plaćenih radnih sati.

Ove godine, Međunarodni dan akcije za jednake plate žena i muškaraca, Equal Pay Day, u Nemačkoj pada ovog 7. marta. Taj dan, koji se razlikuje od zemlje do od zemlje, označava dan do kojeg su žene u proseku radile besplatno – zbog razlike u platama u odnosu na muškarce.

Prema podacima Saveznog zavoda za statistiku, žene u Nemačkoj trenutno zarađuju u proseku 18 odsto manje od muškaraca. Rodna razlika u platama postoji i u javnom sektoru (6%), mada je u privatnom mnogo veća (19%).

Najveća rodna razlika oko 40. godine

Međutim, novi pokazatelj nemačkog Zavoda za statistiku pokazuje još veću razliku. Takozvani "Gender Gap Arbeitsmarkt" ili na engleskom „Gender Overall Earnings Gap", uzima u obzir faktore kao što su bruto zarada po satu, plaćeno radno vreme i stopa zaposlenosti. Na osnovu tog indeksa, nejednakost zarada u Nemačkoj prošle godine iznosila je čak 39 procenata.

Jedan od glavnih razloga za taj jaz u platama između žena i muškaraca je visok procenat žena koje rade sa skraćenim radnim vremenom. Dok su muškarci radili 148 sati plaćenog rada mesečno, žene su radile samo 121 sat. To znači da su žene trošile 18 odsto manje vremena na plaćeni rad od muškaraca.

Od prosečne starosti pri rođenju prvog deteta (za majke: 30,5 godina), ta razlika se s godinama stalno povećavala. Dok su žene često smanjivale radno vreme, mnogi muškarci su svoje produžavali. Razlika u plaćenim radnim satima najveća je za ljude između 39 i 41 godine, i iznosi čak 23 odsto.

Pored toga, činjenica da žene u proseku zarađuju 18 odsto manje po satu od muškaraca, delimično se može objasniti i činjenicom da žene češće rade u industrijama i zanimanjima s nižim platama, kao što su zdravstvo ili socijalni rad, objašnjavaju statističari. Međutim, čak ako se ti faktori izuzmu, a to znači kada žene rade identičan posao kao muškarci, ostaje jaz u platama od sedam procenata u korist muškaraca.

Mnoge žene na slabo plaćenim poslovima

Više od 80 procenata zaposlenih na pet najslabije plaćenih poslova su – žene. To proizilazi iz odgovora Ministarstva rada na zahtev Levice, a prenosi list Rajniše post. Udeo žena u maloprodaji hrane, cvećarstvu i uslugama lične nege je preko 80 odsto, a u ugostiteljstvu oko 60 procenata.

U pet najplaćenijih profesija, međutim, žene su u manjini, sa izuzetkom lekara. U pilotskim kabinama aviona, na primer, ima samo 6,5 odsto žena, 14,8 odsto tehničkih istraživača su žene i 22 odsto u upravama ili odborima firmi.

Samo u oblasti "vodosnabdevanje, kanalizacija, upravljanje otpadom" žene su u proseku zarađivale nešto više od svojih muških kolega – jedan odsto.

Stroži zakoni za više pravičnosti

Poverenica nemačke vlade za borbu protiv diskriminacije Ferda Ataman želi da strožim zakonima ukine nejednakost plata. Ona je u intervjuu za nemačku mrežu urednika (RND) pozvala na reformu Zakona o transparentnosti plata.

Ferda Ataman ukazuje na to da je, uprkos postojećem zakonu, ženama i dalje teško da konkretno dokažu nejednakost u platama: pravo na informacije o platama kolega koje rade na istom poslu odnosi se samo na firme s 200 ili više zaposlenih.

Osim toga, dodaje, taj zakon "ima mnogo rupa". Uz "dalji razvoj" zakona koji je najavljen u koalicionom sporazumu nemačke vlade, mora se, kaže, voditi računa o tome da se zakon ubuduće primenjuje na sve firme.

Ataman podseća da takođe kasni pravo na tužbu za udruženja koje se, inače, pominje u koalicionom sporazumu: "Po zakonu su nejednake plate kvalifikovane kao diskriminacija. Nemačka ne može sebi da dopusti da žene manje plaća i u 21. veku."

Ministarka za porodična i ženska pitanja Liza Paus za list Tagesšpigel objašnjava da Nemačka mora da se oprosti od društva u kojem dominiraju muškarci: "Za mene je kraj patrijarhata onda kada su žene ekonomski i politički izjednačene, kada polovina vlasti pripada ženama i kada se rodno zasnovano nasilje ne umanjuje kao individualni čin", zaključuje ministarka Paus.