Odron na putu kod Golubačke tvrđave

Na putu ka poznatoj turističkoj destinaciji kod Golupca došlo je do odrona.

Golubac se inače nalazi na mestu gde Dunav ulazi u Đerdapsku klisuru duž koje se često javljaju odroni.

Golubačka tvrđava smeštena je četiri kilometra nizvodno.