Hoće li na izborima moći da glasaju oni koji 26. aprila postaju punoletni

Odlukom o raspisivanju izbora za 26. april zvanično su počele izborne radnje. Stranke su požurile sa predavanjem lista kandidata, dok rokovi za utvrđivanje biračkih mesta i broja glasača ističu u aprilu.

U Petoj Beogradskoj gimnaziji umesto đaka, majstori. Zbog toga su četiri biračka mesta premeštena u Osnovnu školu "Starina Novak". Isto važi i za dva biračka mesta iz Skupštine grada na trgu Nikole Pašića. Mogućnost da glasaju prvi put imaće i osobe koje tek treba da napune 18 godina, čak i ako je to na dan izbora – 26. aprila.

"Sva lica koja postaju punoletna do dana izbora i na sam dan izbora upisuju se u jedinstveni birački spisak. Podatke o tim licima dobijamo od Ministarstva unutrašnjih poslova i svakodnevno vršimo ažuriranje tih podataka", kaže Gordana Lukić, načelnica Odeljenja za opštu upravu.

Birački spiskovi se ne ažuriraju uoči izbora, već svakog dana, a za to su zadužena Odeljenja za upravu u svim beogradskim opštinama. Samo na Paliluli godišnje se uradi više od 30.000 rešenja o promeni biračkog spiska. Mnogo je razloga, najčešće zbog odjave ili prijave adrese, smrti, prijema u državljanstvo.

"Svakodnevno dobijamo službene evidencije od Ministarstva unutrašnjih poslova, dobijamoevidencije iz matičnih knjiga, gde se svi upisi automatski kod nas registruju, gde mi vršimo sve promene po službenoj dužnosti na dnevnom nivou", dodaje Lukićeva.

Građani mogu da provere da li su na biračkom spisku

Pre nego što dobiju poziv za glasanje, građani mogu da provere da li su na biračkom spisku, da saznaju gde se nalazi biračko mesto – telefonom ili uvidom u spisak koji se nalazi na sajtu opštine i Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave. Mogu da dođu i lično. Na opštini Palilula upisano je 172.994 birača, a od prošlih izbora otvorena su nova četiri biračka mesta. Tri u Borči i jedno u Višnjičkoj banji, pa ih sada ima ukupno 132.

Republička izborna komisija propisala je između ostalog striktna uputstva opštinama da biračka mesta budu pristupačna osobama sa invaliditetom. RIK je u saradnji sa lokalnim organima vlasti organizovao obuku svih članova biračkih odbora i u stalnom i u proširenom sastavu.

"Promene podataka koje se dešavaju, a to su promene statusa naših građana, državljana Republike Srbije, svakodnevno se u organima uprave na teritoriji cele Srbije ažuriraju, vrše se promene – novi upisi i, nažalost, ispisi iz raznih razloga", navodi Zoran Lukić, predsednik GIK-a.

Ukazao je da se 15 dana pre izbora zaključuje jedunstveni birački spisak, tada se utvrđuje konačan broj birača po svakom biračkom mestu. 

Posle toga izmene jedinstvenog biračkog spiska može da uradi samo Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave, 72 sata pre održavanja izbora. Na gradskim izborima održanim 2018. godine u Beogradu pravo glasa imao je 1.606.000.931 birač i bila su 1.182 biračka mesta. Koliko će ih biti za izbore koji se održavaju 26. aprila znaće se kada Republička izborna komisija donese odluku o utvrđivanju biračkih mesta, najkasnije do 5. aprila.