Poverenik: Stranke da se uzdrže od zloupotrebe podataka

Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti pozvao je političke stranke da se uzdrže od zloupotrebe tih podataka u aktuelnoj predizbornoj kampanji.

Poverenik je pozvao sve političke stranke da prisustvuju jednodnevnoj obuci o Zakonu o zaštiti podataka o ličnosti, kako bi sa njim uskladile svoj rad.

Predizborna kampanja pokrenula je niz pitanja o primeni zakona, kao i sumnje da političke stranke u akcijama "od vrata do vrata zloupotrebljavaju podatke o ličnosti kojima rukuju organi vlasti", što predstavlja krivično delo.

Novi Zakon o zaštiti podataka o ličnosti propisuje niz obaveza za rukovaoce podataka koje stranke zanemaruju i to dovodi do ugrožavanja privatnosti i nezadovoljstva građana.

Na ovaj način političke stranke bi na sopstvenom primeru pokazale da poštuju ovo fundamentalno ljudsko pravo i drže do privatnosti građana i vladavine prava.

Obuka će biti održana 16. marta sa početkom u 10 sati u prostorijama Poverenika u Beogradu, saopštio je poverenik.