Predizborna kampanja 9. marta

Republička izborna komisija proglasila je još dve izborne liste - Srpske radikalne stranke i Saveza Vojvođanskih Mađara. Za četiri dana od raspisivanja izbora notari su overili gotovo 350.000 potpisa birača koji su podržali neku od izbornih lista, saopštila je Javnobeležnička komora. Rok za predaju lista sa overenim potpisima ističe 10. aprila u ponoć.