Mali: Izmene zakona za efikasnije ulaganje u srpsko tržište

Izmenama i dopunama Zakona o tržištu kapitala biće omogućeno da se poveća baza i struktura potencijalnih investitora koji će ulagati u domaće hartije od vrednosti, rekao je u parlamentu ministar finansija Siniša Mali.

Izmenama i dopunama Zakona o tržištu kapitala biće omogućeno da se poveća baza i struktura potencijalnih investitora koji će ulagati u domaće hartije od vrednosti, rekao je u parlamentu ministar finansija Siniša Mali.

Mali je, obrazlažući izmene zakona, naveo da se predloženim izmenama postiže usaglašavanje odredbi Zakona o tržištu kapitala sa Zakonom o javnom dugu.

"Strani investitori i fondovi će na brz i efikasan način moći da ulažu u domaće hartije od vrednosti i u srpsko tržište kapitala", dodao je Mali.

Mali je podsetio da se prošle godine Srbija vratila na međunarodno tržište kapitala, gde je imala dve veoma uspešne emisije evroobveznica, i to po iistorijski najnižim kamatnim stopama.

"Pri poslednjoj emisiji obveznica u novembru emitovali smo 550 miliona evra obveznica sa prinosom 1,25 odsto, a prethodno smo u junu emitovali obveznicu u iznosu od jedne milijarde evra, na period od 10 godina, sa stopom prinosa od 1,619 odsto i šest puta većom tražnjom", rekao je Mali.

Ministar je ukazao da efikasno tržište kapitala i poverenje investicione javnosti predstavljaju bitan preduslov za dalji ekonomski razvoj zemlje.

Mali je podsetio da je Srbija nedavno otvorila Poglavlje 4 u u pregovorima sa Evropskom unijom, koje se odnosi na slobodno kretanje kapitala, navodeći da je na taj način naša zemlja dobila priznanje da ima uslove za povezivanje sa evropskim tržištima od trenutka pristupanja Evropskoj uniji.

Najavu da će biti emitovane državne obveznice na rok od 20 godina, opozicija vidi kao novo zaduživanje.

"Mi iz SRS-a insistiramo i dalje da dobro razmislite kada zadužujete, bez obzira da li emitujete hartije od vrednosti ili uzimate kredite od stranih banaka", kaže Milorad Mirčić iz SRS-a.

"Iz tog razloga se uzimaju ovakvi krediti za realizaciju investicija. Još jednom podvlačim - isključivo investicija, a to nam je omogućilo rast BDP-a koji imamo zadnjih nekoliko godina", kaže ministar Branislav Nedimović.

Opozicija zamera državi i način zaduživanja za određene projekte, poput gradnje puteva.

Zakon za rekonstrukciju Tiršove 2

Ministar Mali je objasnio da Predlog zakona o potvrđivanju okvirnog sporazuma o zajmu između Banke za razvoj Saveta Evrope i Republike Srbije za projektni zajam za izgradnju nove univerzitetske dečje klinike, Tiršova 2 u Beogradu, podrazumeva investiciju od oko 75 miliona evra.

"Ukupna vrednost projektne investicije procenjuje se na 75 miliona evra. Finansijsko učešće Banke je u iznosu od 54 miliona evra", rekao je Mali.

Postojeća zgrada Univerzitetske dečje klinike Tiršova je objekat od pre Drugog svetskog rata za usluge pedijatrijske nege, koji je renoviran 1960-tih i 1990-tih godina.

Jedan od osnovnih problema za funkcionisanje sadašnje bolnice je nedostatak prostornih kapaciteta, zastareli i neefikasni sistemi za grejanje, ventilaciju i klimatizaciju, slaba zaštita od požara, previše bolesnika i porodica u neodgovarajućim hodnicima i premalim sobama...

U periodu od 2015. do 2018. godine, postojeća dečja klinika u Tiršovoj imala je više od 170.000 ambulantnih konsultacija i blizu 75.000 dana hospitalizacije u bolničkim jedinicama.

Mali je danas predstavio i Predlog zakona o popisu stanovništva, domaćinstva i stanova 2021.godine. Tim zakonom se, rekao je Mali, uređuju se priprema, organizacija i sprovođenje Popisa stanovništva, domaćinstava i stanova 2021. godine u Republici Srbiji.

broj komentara 0 pošalji komentar