Skupština usvojila Zakon o izvršenju i obezbeđenju

Skupština Srbije usvojila je autentično tumačenje odredbe člana 48. stava 6. Zakona o izvršenju i obezbeđenju koji treba da reši više nedoumica u vezi sa naplatom troškova advokata.

Član 48. stav 6 Zakona o izvršenju i obezbeđenju glasi - kada izvršnog poverioca u izvršnom postupku zastupa advokat, naplata dosuđenih sudskih troškova i troškova izvršenja izvršiće se na račun advokata i bez ugovora o prenosu potraživanja, na osnovu zakona, overenog punomoćja kojim ga izvršni poverilac ovlastio da naplatu troškova postupka zahteva i primi na svoj račun.

Odredbu treba razumeti na takav način da advokatu nije potrebno overeno punomoćje da bi primio sudske troškove i troškove izvršenja na svoj račun, osim ako zakon kojim se uređuje sudski postupak u kome je nastala izvršna isprava zahteva overu punomoćja.

Predsednica skupštine Maja Gojković sazvala je na zahtev 155 poslanika 22. vanredno zasedanje za četvrtak, 6. februara.

Na dnevnom redu će biti predlozi za izmenu izbornih zakona, koje su podneli poslanici Srpske napredne stranke, ali i predlog za izmenu izbornih zakona narodne poslanice DS-a Gordane Čomić.

 

broj komentara 0 pošalji komentar