Читај ми!

Социјалне вештине: Презентација

Успешна комуникација захтева од оних који комуницирају да преносе своје поруке на начин који је осмишљен за њихову циљну публику. Креирање и извођење успешне презентације захтева основно разумевање процеса комуникације. Већина пословних презентација захтева јасно и недвосмислено преношење поруке на начин који ће бити јасно разумљив примаоцу.

Комуникација је вештина, и као и свака друга вештина она захтева вежбање. Усавршавање кроз вежбу је оно што вештину разликује од других облика знања. Разумевање теорије комуникације и успешне презентације неће само по себи учинити од некога брилијантног презентера, али ће он/она бити свестан на који начин својом презентацијом може да постигне максималан ефекат.

Најважније је упамтити да постоји вероватноћа да порука коју човек намерава да пренесе буде погрешно схваћена. Због тога, осим што треба пажљиво да припремите и презентујете своју поруку, важно је да будете на опрезу и запазите било какав знак који указује на то да публика погрешно схвата оно што желите да кажете. Презентер има одговорност да стално проверава да ли је порука примљена, схваћена, тачно протумачена и запамћена.