Наша историјска авангарда: Надреализам, тада и овде

Они су показали да живот није кратка епизода, већ непрегледно поље за све човекове таленте и достигнућа.

Надреалисти, уметници који су дали нову визију света, били су плодоносни у најразличитијим областима уметничког изражавања.

 

Реприза , 05. децембар у 07:45 и 14:55