Траг у простору-Приче из Босутске шуме

Босутске шуме се налазе у југозападном делу Срема, на тромеђи републике Србије, Хрватске и Босне, односно Рублике Српске. То је највеће подручје низијске шуме храста лужњака у Србији, а заједно са Спаческим шумама, у републици Хрватској, са којима чине јединствену целину, ово је највеће подручје лужњакове шуме у целој Европи.

За храст лужњак кажу да је изузетно племенито дрво, а многи ће рећи чак да је мера за квалитет дрвета. Зашто данас причамо о Босутским шумама? Одабране су као пилот пројекат за вредновање екосистемских услуга. То је релативно нов појам у шумарству. Шумарска пракса често и даље о недрвним шумским производима говори као о секундарним. Концепт екосистемских услуга изједначава њихов економски значај.

Храна, одећа, становање, превоз, лекови, енергија, све су то услуге различитих екосистема. За Студију о екосистемским услугама Босутских шума одабране су четири најважније добробити природе: а то су производња дрвета, одбрана од поплава, традиционално свињарство у шумама, односно жиропаша, и четврти аспект су ретке заштићене биљне и животињске врсте.

Студију случаја Босутских шума су реализовали Покрајински завод за заштиту природе, Немачка организација за међународну сарадњу ГИЗ у сарадњи са ЈП "Војводинашуме" и Јавним водопривредним предузећем "Воде Војводине" из Новог Сада.

Уредник: Милица Барјактаревић

број коментара 0 Пошаљи коментар