Остави све и читај-Ана Ристовић

„Поезија нам на најсажетији начин саопштава истину о свету“, каже Ана Ристовић, песник, преводилац и професор књижевности.

Објавила је више књига поезије, за које је добила и значајна признања попут Дисове награде за песнички опус или немачког признања „Hubert Burda Preis" за младу европску поезију.

У емисији Остави све и читај Ана Ристовић говори о позицији поезије у савременој књижевности, властитом односу према темама из реалног окружења, данашњим читаоцима, али и о потреби да као песник ангажовано реагује на девијације модерног доба. И поред спознаје о огољености и испразности свакодневице, Ана у својим песмама покушава да је онеобичи и пронађе у њој бар зрнце ведрине.

У наставку емисије Ана Ристовић говори о променама у односу према књизи, литератури која је одредила њену личност и о разлозима да се и данас каже: Остави све и читај.

Ауторка и уредница: Горица Зарић Јовановић, произведено 2015. године