Између игре и математике - Мерење дужине

Полуиграна серија "Између игре и математике" бави се обрадом основних појмова из математике на начин примерен најмлађем узрасту основне школе.

Серија има за циљ да се најмлађи кроз игру и забаву упознају са основним појмовима из математике. Овај узраст захтева највећу пажњу, јер од њихове припремљености зависи касније укључивање у рад и разумевање наставе из овог предмета.

Уредница: Тања Чанић-Млађеновић