Читај ми!

Биоетика Коме припада твој геном

Од почетка овог века напредак науке, нарочито генетике, допринео је побољшању дијагностике, превенције и третмана болести.

Познавање информације о геному појединца омогућава сазнања о ризицима, могућностима да се болест спречи, или, ако до ње дође, да се прецизније лечи, са мање нежељених ефеката. Међутим, ово знање представља веома велики изазов за друштво јер генетичке информације на неки начин постају јавно добро! Уколико одлучите да учествујете у истраживању које укључује генетичко тестирање, шта ће се даље дешавати са подацима о вашем геному? Коме заправо припада право на те информације, ко може да им приступи и под којим условима.