Читај ми!

Постанак и опстанак ћирилице Ћирилица у ново доба

Ново доба почело је после велике сеобе Срба под Арсенијем Трећим Чарнојевићем. Тада су у српске школе почели да долазе српски учитељи који су донели своје букваре и граматике.

Заузимањем карловачког митрополита Мојсија Петровића, буквар са катехизисом прештампан је за наше школе и назван - Первое ученије отроков. Утицај руско-словенског језика ширио се потискујући српско-словенски. Руско-словенски постао је званични језик Српске цркве. На пољу азбуке, 18. век донео је значајно осавремењавање у обликовању слова, али су састав азбуке и њена ортографија тек чекале решење. И једно и друго биће задатак будућег великог филолога Вука Стафановића Караџића.