Читај ми!

Одгонетање тела 5/8 Без речи

И када не говоре- људи говоре. Гестови, мимика, покрети, тикови, додири, погледи-то је врло чест овлик комуницирања. Треба га само растумачити.