Читај ми!

Старо српско писано наслеђе Запис у камену

Одувек човек оставља запис у камену: речју - коју клеше у камену, сликом - коју прави од комадића камена. У мозаику и на фресци и обликом - који извлачи из камена, у вајарству и архитектури.

Осим боје посебан домен изражајности камена чини структура, зрнастост и прозирност камена, као и могућност упијања или одбијања светлости. Реч уклесна у камен - носи постојаност и достојанство самог камена. У језгровитости камена, савремени уметник, подједнако као и уметник праисторије или средњег века проналази невидљиве силе; обелодањује енергију камена; открива дух камена наталожених миленијума; невидљивим силама даје видљиви облик.
Ако је камен, метафорично, згуснуће времена, простора и материје, онда би запис у камену - било речју, сликом или обликом - био згуснуће "мисли".