Читај ми!

Образовно огледало: Берза, 1 ем

Моћ државе почива на благостању народа, које се заснива на економији и добро уређеној привреди, без које ни држава не може да напредује.

Зато је значај берзе, или како се некад називала- тржишта хартија од вредности, немерљив. Берза је једна од могућности повезивања са људима у расејању, другим економијама и друштвима. Тако је почело, још у 19. веку.