Приче о обичном: Печат

Још су владари древне Месопотамије имали своје гравиране печате сачињене од камена или слоноваче. Ваљањем су их утискивали у свежу глину, а отисак је владарима био гаранција за трговину или посао. Отисак печата није се смео доводити у питање.

Истину да је људска природа вазда иста доказује и мера предострожности - печат је после смрти или свргавања владара морао да буде уништен. Напредак науке, технологије и индустрије аутомобилских гума омогућиће Џејмсу Вудрафу да половином 19. века смисли печат којим су нам оверавана разна документа, сведочанства, пресуде, једном речју све што је у вези са нашим животима.