Филозофија и... Медицинска етика

Дејство модерне медицине постало је једно од средишњих подручја етичке рефлексије, што је довело до рађања медицинске етике.

Реч је о примењеној етици која је интердисциплинарно замишљена. Одређују се могући типови лечничког деловања као практичног међуљудског односа, да би се на темељу тога, одредили неки од кључних појмова у данашњем филозофском утемељењу медицинске етике, у појму самоопредељења.