Технологије и ми: Еколошки инжињеринг и управљање отпадом

Како да живимо боље, квалитетније, лепше? Шта радити са стварима које нам више нису потребне?

Те проблеме покушава да реши технологија управљања отпадом, како би се лош утицај на здравље човека и његову околину смањио. Црвени муљ, отпад од шкољки и животињске кости, као и грађевински отпад - све су то материје које опасно загађују воду, земљу и ваздух.