Технологије и ми: Еколошки инжињеринг и управљање отпадом, 2. део

Како да се употребом већ постојећих енергената, смањи загађивање околине? Колико и где могу да се користе чисти, еколошки, алтернативни енергенти? Како се заштитити од зрачења, буке, како складиштити отпад?

Екологија је услов опстанка цивилизације. Зато је задатак енергетике да, ради опстанка, на прихватљив начин обезбеди услове за развој. Зато је управљање отпадом за данашње друштво стратешки важна одредница.