Траг у простору: Кратка историја људског смрада

Када кажемо да су лична хигијена, пријатан мирис и редовно туширање одлике цивилизације, ту заправо прилично грешимо. Штавише, већи део писане историје потврђује да се планетом вековима ширио само непријатан мирис.

Из данашње перспективе, тешко би било и замислити живот без сапуна. Историјски докази о производњи првих претеча сапуна датирају из раног трећег миленијума пре нове ере. На глиненим плочама из Вавилона налазе се и прве формуле некадашњих производа за личну хигијену.