Шта су све технологије урадиле за нас: Аналитичка хемија

Аналитичка хемија бави се анализом различитих материјала – циљ је добити податке о њиховој структури и хемијском саставу.

Постоји велики број техника као што су сепарација, титрација, анализа супстанције инструментима, спектроскопијом, нуклеарном магнетном резонанцом. Овим техникама се одвајају, детектују или мере хемијски састојци, а посебно су занимљиве анализе протеина, метала, као и метаболичких процеса. Подаци који се добијају у аналитичкој хемији користе се у фундаменталним наукама попут физике и биологије, али и у политици, форензици, археологији и геологији.