Наука у покрету: Примењено знање

Данас, када медицинске науке напредују вртоглавом брзином, све је теже одговорити на питање на који начин ефикасно школовати будуће здравствене раднике.

Дизајнирање квалитетних образовних програма који одговарају савременим потребама здравства није нимало лак задатак. С једне стране потребно је одредити праву меру између усвајања неопходних теоријских знања и практичних вештина у раду са пацијентима, а са друге све су већи захтеви за интерпрофесионални рад, заједнички рад здравствених професионалца различитих струка чије принципе студенти треба да савладају још на факултету.