Читај ми!

Наука 2020: Теразије

Значај и улогу које су добиле у животу Београда, Теразије дугују води. Теразијски плато заузима изванредну позицију и налази се на одличној висинској коти, на Београдској греди, те је био идеална траса за две главне водоводне линије које су напајале некадашњи Београд. Ту је била постављена највећа и главна црпна станица. Специјалне уређаје за воду Турци су називали теразијама, па одатле потиче име централног дела данашњег главног града.

Како су се Теразије развијале протеклих 150 година и које архитекте су дале печат грађевинама које и данас красе овај део града?