RTS 1: Programska šema - sreda, 13. feb 2019

11:05
Policajac s Petlovog brda, TV serija
12
15:55
Bela lađa, TV serija
12
19:55
Bela lađa, TV serija
12
00:16
Afera, serija
12
05:07
Policajac s Petlovog brda, TV serija
12