RTS 1: Programska šema - sreda, 27. feb 2019

11:00
Policajac s Petlovog brda, TV serija
12
16:05
Bela lađa, TV serija
12
20:05
Bela lađa, TV serija
12
23:48
Afera, serija
12
04:52
Policajac s Petlovog brda, TV serija
12