RTS 2: Programska šema - petak, 07. feb 2020

14:00
Internat za plemićke kćeri, serija
12
14:49
Crvena kraljica, serija
12
15:48
Ženski raj, serija
12
19:00
Internat za plmićke kćeri, serija
12
21:18
Ženski raj, serija
12