RTS 2: Programska šema - petak, 14. feb 2020

14:00
Internat za plemićke kćeri, serija
12
14:50
Crvena kraljica, serija
12
15:50
Ženski raj, serija
12
19:00
Internat za plmićke kćeri, serija
12
21:32
Ženski raj, serija
12