RTS HD: Programska šema - utorak, 07. maj 2019

06:00
Vesti
06:05
Jutarnji program
08:00
Jutarnji dnevnik
10:05
Jutarnji program
12:00
Dnevnik
15:15
Ovo je Srbija
17:00
Dnevnik TV Bojvodina
17:20
Šta radite, bre
19:20
Vreme
19:30
Dnevnik
22:30
Dnevnik
00:25
Vesti
01:50
Upitnik
02:00
Vesti
03:00
Oko