RTS 3: Programska šema - petak, 25. maj 2018

06:30
Velika iluzija, r.
07:50
Autoportet s belom mačkom: Milena Pavlović Barili, r.
08:05
U dubinama duše sa Milom Alečković, 5-7, r.
08:30
Evropa kroz koncerte, r.
09:15
RTS Trezor: Jugoslavija zemlja ljudi: Brđani, r.
09:30
RTS Trezor: Selo bez seljaka.Vrelo, r.
10:00
Bunt- rok festival, r.
10:40
Svakodnevni sklad života u Japanu: Prostor, 1-5, r.
11:00
Omladinski kulturni klub, r.
12:00
Među nama: Bojan Stupica, r.
13:00
Paleta kuturnog nasleđa: Tome Serafimovski, r.
13:25
TV film: Poslednji petlovi i prve sovuljage, r.
14:30
Velika iluzija, r.
15:00
Međunarodni festivl gitare: The Beatles On 1 deo, r.
15:50
Autoportet s belom mačkom: Milena Pavlović Barili, r.
16:05
Kulturni centar
17:00
RTS Život: Moja lepa Srbija: Novi Bečej
17:25
RTS Život: Profesionalci: Željko Lučić
19:00
Omladinski kulturni klub
20:30
Koncert Dade Topića, 1. deo
21:30
Stanica Frutveil
12
23:15
Posle Hrista, 3-12
12
00:05
Kulturni centar, r.
01:00
RTS Život: Moja lepa Srbija: Novi Bečej, r.
01:25
RTS Život: Profesionalci: Željko Lučić, r.
01:52
Čik Korija i Gari Barton, 2. deo, r.
03:00
Omladinski kulturni klub, r.
04:00
Stranac u Srbiji: Džoel Okema, r.
04:30
Koncert Dade Topića, 1. deo, r.
05:00
Bemus: Mokranjac-Nova akcija