RTS 3: Programska šema - četvrtak, 28. maj 2020

06:05
Film
08:00
Matematika za V razred osnovne škole
08:35
Engleski jezik za V razred osnovne škole
09:10
Biologija za V razred osnovne škole
09:45
Matematika za VI razred osnovne škole
10:20
Engleski jezik za VI razred osnovne škole
10:55
Fizika za VI razred osnovne škole
11:30
Matematika za VII razred osnovne škole
12:05
Engleski jezik za VII razred osnovne škole
12:40
Fizika za VII razred osnovne škole
13:15
Matematika za VIII razred osnovne škole
13:50
Engleski jezik za VIII razred osnovne škole
14:25
Fizika za VIII razred osnovne škole
15:00
Biologija za VIII razred osnovne škole
15:30
Opšteobrazovni predmeti za srednje škole
20:00
20:45
Svestrani umetnici, 1 -4
21:20
Velika iluzija
22:05
Spavači, 3-8
12
00:05
Bunt, r.
00:45
Istorija brejkdensa: Graffiti dance, 9-9, r.
00:55
Svestrani umetnici, 1- 4, r.
04:50
SO Akademije umetnosti Novi Sad svira Kaufmana i Bramsa
05:40
Velika iluzija, r.