RTS 3: Programska šema - utorak, 05. maj 2020

06:25
TV lica: Gordan Kičić
08:00
Matematika za V razred osnovne škole
08:35
Srpski jezik za V razred osnovne škole
09:10
Biologija za V razred osnovne škole
09:45
Matematika za VI razred osnovne škole
10:20
Srpski jezik za VI razred osnovne škole
10:55
Fizika za VI razred osnovne škole
11:30
Matematika za VII razred osnovne škole
12:05
Srpski jezik za VII razred osnovne škole
12:40
Biologija za VII razred osnovne škole
13:15
Matematika za VIII razred osnovne škole
13:50
Srpski jezik za VIII razred osnovne škole
14:25
Biologija za VIII razred osnovne škole
15:00
Engleski jezik za VIII razred osnovne škole
15:30
I razred srednje škole
16:40
II razred srednje škole
17:50
III razred srednje škole
19:00
IV razred srednje škole
20:55
12
00:35
Moja generacija Z - Podrum, 32-44, r.
12
01:00
Jutro će promeniti sve - Patika za trčanje, 32-39, r.
12
04:20
Bojs, r.
12